Sušačka akcija

Umjetnica Nika Rukavina u suradnji s učenicima Građevinske tehničke škole i mentorima Brankom Batričević i Asjom Rukavinom Bikić provela je projekt Sušačka akcija, urbane intervencije u okruženju Građevinsko tehničke škole. Projekt se odvijao u svibnju 2014., u sklopu projekta MMSU-a Spajalica, nizu umjetničkih intervencija u javnom prostoru.

U sklopu suradnje s Građevinskom tehničkom školom i umjetnicom Nikom Rukavina, učenici 2. i 3. razreda smjera medijski tehničar (ovogodišnji 3. i 4.M) pratili su i snimali nastajanje i razvoj ovog projekta na nastavi predmeta Video i Medijski projekti.
Ovu su reportažu uredile i montirale Barbara Ninić i Sara Todorović, 4.M.